Sauna     Akcie     Cenník     Masáže     Saunovanie     Návštevná kniha     Kontakt                 


Partneri sauny

Praha

 


Otváracie hodiny
pondelok 17.00 - 24.00
utorok 17.00 - 24.00
streda 17.00 - 24.00
štvrtok 17.00 - 24.00
piatok 17.00 - 01.00
sobota 17.00 - 01.00
nedeľa 17.00 - 24.00
   

posledný vstup hodinu
pred koncom prevádzky

 

REKONŠTUKCIA SAUNY OD 15.6. VIAC NÁJDETE V AKTUALITÁCH

Aktuálne informácie zo sauny
Aktuelle Informationen aus der Sauna
Actual informations from the sauna
La información actual de la sauna

Zatvorené z dôvodu rekonštrukcie !!!

Od 5. júna 2017 nebude v prevádzke parná sauna. V tomto čase bude vstupné do sauny znížené o 2,00 Eur.

Následne od 15. júna 2017 bude sauna ZATVORENÁ z dôvodu rekonštrukcie. Predpokladný termín ukončenia rekonštrukčných prác je 31. júla 2017. Ak to stihneme skôr, dáme vám vedieť. Sledujte aktuality na našej stránke.

Geschlossen wegen Renovierung !!!

Ab dem 5. Juni 2017 steht keine Dampfsauna zur Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt wird die Sauna Eintritt von 2,00 € reduziert werden.

Vom 15. Juni 2017 wird die Sauna wegen Umbau GESCHLOSSEN. Die erwartete Fertigstellungstermin für Umbauarbeiten ist 31. Juli 2017. Wenn wir früher das tun, werden wir Sie wissen lassen. Schauen Sie sich die Nachrichten auf unserer Seite an.

Closed due to renovation !!!

From 5th June 2017, a steam sauna will not be available. At this time, the sauna entry will be reduced by € 2.00.

From 15th June 2017, the sauna will be CLOSED due to reconstruction. The expected completion date for reconstruction works is 31st July 2017. If we do earlier, we'll let you know. Watch the news on our site.

Cerrado debido a la renovación !!!

A partir del 5 de junio de 2017, una sauna de vapor no estará disponible. En este momento, la entrada de sauna se reducirá en 2,00 €.

A partir del 15 de junio de 2017, la sauna estará CERRADA debido a la reconstrucción. La fecha prevista para la finalización de las obras de reconstrucción es el 31 de julio de 2017. Si lo hacemos antes, se lo haremos saber. Vea las noticias en nuestro sitio.

 

Vítame vás na stránkach jedinej oficiálnej gay sauny v Bratislave. Budeme radi, keď nás navštívite aj osobne. Urobíme všetko pre to, aby ste sa u nás cítili dobre a strávili čas príjemným relaxom.

V saune nájdete:
- suchú saunu
- parnú saunu
- relaxačnú miestnosť
- bar

Pri vstupe obdrží každý návštevník:
- kľúč od skrinky na osobné veci
- osušku
- šlapky ( na vyžiadanie bezplatne )

Nedeľná naked sauna
Nedeľná naked sauna je pravidelne každé dva týždne, a to vždy v párnom kalendárnom týždni.

Streda pre mladých
študenti a mladí do 24 rokov majú vždy v stredu vstup so zľavou

Masáže
masáže sú denne
v utorok až sobotu

Partnerské dni
utorok a štvrtok

© Club Sauna Expert 2007-2016, webmaster Vantarix production
Dátum poslednej aktualizácie 03. 06. 2017